Brand coach ill graff design - Focus academie & store

Privacy beleid

Ik respecteer de privacy van mijn gebruikers en verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Verwerker

De website focus-academie.nl wordt beheerd door Muriel Snijders van ill graff design. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Wanneer jij je online aanmeldt voor de nieuwsbrief, het contactformulier invult, een offerte aanvraagt, een bestelling plaatst of andere aanvragen doet voor een van mijn diensten, zal aan jou gevraagd worden om gegevens in te vullen. Ik verwerk in dat geval alleen de gegevens die je zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@illgraff-design.com, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel gebruik ik de persoonsgegevens?

brand coach ill graff design verzameld en slaat de gegevens op voor de volgende doelen:

Door de gegevens aan mij te verstrekken geef je mij toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, wanneer ik dit voor je uitvoer.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik neem op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ill graff design) tussen zit.

ill graff design gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
Een voorbeeld: Wanneer je mijn inhaakkalender download, worden er automatisch diverse opeenvolgende mailings verstuurd aan de hand van je open en clickgedrag, zonder dat ik deze handmatig bewerk.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

ill graff design bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor verdere wettelijke verplichtingen ik de gegevens langer moet bewaren en/of beschikbaar te houden.

Bedrijfs- of klantgevoelige informatie

Elk bedrijf heeft vertrouwelijke gegevens. Deze gegevens moeten toegankelijk zijn voor het personeel van ill graff design, maar uiteraard niet voor de concurrent.

Wanneer wij samen een project aangaan, bestaat de kans dat deze informatie ook gedeeld wordt met mij. Weet dan dat ik de privacy van bedrijfs- of klantgevoelige informatie serieus neem. De gegevens worden niet met iemand anders gedeeld buiten ill graff design. Tenzij hierom is gevraagd door de klant zelf. Er zal dan een verwerkersovereenkomst met de eventuele derde partij worden opgezet.

Niet onbelangrijk: alle door de klant aangeleverde logo’s, teksten, video’s, foto’s e.d. zijn van de rechtmatige eigenaren zoals opdrachtgever en desbetreffende derden. ill graff design zal deze rechten volledig respecteren en alleen gebruiken voor de items dat voor het specifieke project is afgesproken.

Indien gewenst teken ik uiteraard een non-disclosure agreement wanneer een project hierom vraagt.

Delen van persoonsgegevens met derden

ill graff design verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Denk hierbij aan het inschakelen van een copywriter, vertaalbureau of hostingpartij. Dit geldt alleen na overleg én in overeenstemming met de klant. Hiervoor kan een verwerkersovereenkomst worden opgesteld.

Je persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van Teamleader en Mailblue. Lees meer informatie over het privacybeleid van Teamleader en/of Mailblue.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

ill graff design gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. ill graff design gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaats ik cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat ik op maat gemaakte content kan aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan de website heb ik je al geïnformeerd over deze cookies en heb ik toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden (denk hierbij aan Facebook, MailBlue). Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Functioneel

Ik gebruik functionele cookies om een optimale gebruikerservaring te bieden bij het bezoeken van mijn website. Tevens zijn deze cookies noodzakelijk voor een goede technische werking van mijn website.

Analyse

Ik gebruik analytische cookies om inzicht te geven in de informatiebehoefte en interesse van mijn bezoekers. Bijvoorbeeld over het aantal bezoekers of de meest bezochte pagina’s. Ik gebruik deze informatie om mijn website te optimaliseren. Ik sla hierbij geen persoonsgegevens op. Met behulp van deze cookies kan ook niet worden achterhaald wat jij als persoon hebt gedaan op de website. Tevens worden IP-adressen geanonimiseerd via Google Analytics. Via Google tag manager worden bijvoorbeeld gegevens verzameld door middel van een opt-in voor een e-book, het maken van een afspraak in mijn agenda, het bestellen van iets uit de webshop of het invullen van een contactformulier. Deze gegevens worden niet doorverkocht aan derden.

Social media

Ik maak gebruik van pixels van Facebook, Pinterest en Twitter. Dit is puur alleen om te tracken vanuit welk kanaal je bij mij terecht bent gekomen en welke pagina’s of producten je hebt bezocht, zodat ik deze kan optimaliseren.

Let op! Als je deze cookies in je browser uitzet, kun je niet altijd van alle functionaliteiten van de website gebruik maken. Het kan daardoor gebeuren dat de beleving van de site tegenvalt of dat je bepaalde pagina’s niet ziet.

Op mijn website zal je ook links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten focus-academie.nl,  illgraff-design.com of een van haar subdomeinen. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijs ik hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ill graff design en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@illgraff-design.com.

Voor het uitschrijven van de nieuwsbrief kun je gebruik maken van de link die in elke nieuwsbrief wordt verzonden.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

ill graff design neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat en two-factor authentication, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die ik verwerk. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@illgraff-design.com .

Datum laatste wijziging: 22 april 2023