Brand coach ill graff design - Focus academie & store

Algemene voorwaarden

ill graff design (in dit document ook opgevoerd als ‘ik’) respecteert de privacy van haar klanten en verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. Zie hiervoor ook het privacybeleid op mijn website.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden krijgen de hierna beschreven begrippen een beginhoofdletter. Onder deze begrippen wordt verstaan:

Artikel 2 Aanbod

Artikel 3 Overeenkomst

Artikel 4 Programma's, Diensten en Producten

Artikel 5 Betaling

Betaling wordt gedaan volgens afspraak:

Artikel 6 Account en Veiligheid

Artikel 7 Gebruik van het Platform

Artikel 8 Beschikbaarheid van het Platform

Artikel 9 Derde Partijen

Artikel 10 Aansprakelijkheid Klant

Artikel 11 Aansprakelijkheid

Artikel 12 Overmacht

Artikel 13 Intellectueel Eigendomsrecht

Artikel 14 Overdracht van Rechten

Artikel 15 Ongeldige Bepalingen

Artikel 16 Privacy

Artikel 17 Toepasselijk Recht en Bevoegd Recht

Datum laatste wijziging: 22 april 2023